“Cổ tích” thời hiện đại, đường sá đào hố xẻ rãnh tùm lum, thỏ chạy nhanh thành ra thua thiệt, vấp té bị thương nên không về đích được.

Rùa trong vở kịch thể hiện là kẻ cơ hội, vì đối phương gặp tai nạn mà đạp lên giành chiến thắng. Tính châm biếm của nhân vật về một hiện tượng đang khá phổ biến trong xã hội.

Theo Như Hà (TT&VH)