Tạm dừng phát hành sách 'Gạc Ma-Vòng tròn bất tử’
(PLO)- Cuốn sách ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’ sẽ tạm dừng phát hành để tiến hành rà soát tổng thể, chỉnh sửa và tổ chức thu đổi sách mới cho bạn đọc.

TS Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Văn học, cho biết sẽ tạm dừng phát hành cuốn sách ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’ để tiến hành rà soát tổng thể, chỉnh sửa và tổ chức thu đổi sách mới cho bạn đọc, chi phí do NXB chịu trách nhiệm.

Trước đó, NXB Văn học và First News - Trí Việt đã phát đi thông tin đính chính nhiều nội dung trong cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử”.

Cụ thể, theo NXB Văn học và First News - Trí Việt, có 8 nội dung được đính chính. Trong đó, lời kể của cựu binh Gạc Ma Nguyễn Văn Lanh về lệnh "không được nổ súng" vào quân Trung Quốc được đính chính thành "không được nổ súng trước".

Chi tiết cựu binh Gạc Ma Mai Xuân Hải ở Quảng Bình mới mất là không chính xác vì anh còn sống, vì vậy đoạn này đã được lược bỏ.

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, cho biết theo Luật Xuất bản nếu xuất bản phẩm phát hiện có sai sót thì sẽ yêu cầu tạm dừng phát hành để rà soát, sau đó tùy từng mức độ cụ thể để có những biện pháp xử lý phù hợp.

Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” do NXB Văn học và First News Trí Việt ấn hành, cuốn sách mất 4 năm để hoàn thành, với sự tham gia biên soạn của 68 người, gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma - do Thiếu tướng Lê Mã Lương làm chủ biên.

Nhóm biên soạn đã trò chuyện rất nhiều cùng 9 cựu chiến binh Gạc Ma bị lính Trung Quốc bắt vào ngày 14-3-1988 như Thượng úy Nguyễn Văn Chương, Trương Văn Hiền, Dương Văn Dũng; nghiên cứu rất kỹ hồi ký viết tay của cựu binh Lê Hữu Thảo để có tư liệu hình thành cuốn sách.

VIẾT THỊNH