Ngày 10-10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày mang tên “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”.

Hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày lần này sẽ giới thiệu tới công chúng những giá trị, ý nghĩa lớn lao của tác phẩm Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng như những đóng góp quan trọng của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam do Người trực tiếp dìu dắt, đào tạo.

Đường Kách mệnh là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong thời gian 1925-1927.

Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch trên giấy nến, 100 trang, kích thước 22 x 15 cm. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước.

Cuốn Đường Kách mệnh đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện nay là một trong số ít những bản gốc in năm 1927, đã được công nhận là bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg, ngày 1-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng nhiều hình ảnh, hiện vật phác họa phong trào yêu nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20) cùng nhiều kỷ vật của nhiều lãnh đạo Đảng và các chiến sĩ cách mạng kiên trung sử dụng trong giai đoạn 1925-1945.

Một số hiện vật được trưng bày tại triển lãm:

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Báo Nam Bộ phát hành năm 1945.

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2
Bảo vật quốc gia - cuốn Đường Kách mệnh bản gốc duy nhất còn lại đến nay được Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày từ nay đến 10-12. 

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 3
Áo gối được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai làm từ áo tù tặng mẹ.

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 4
Khẩu súng ngắn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng trong lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 5
Phiến đá được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng để giảng bài tại Lớp huấn luyện về chính trị và quân sự tại Cao Bằng năm 1941.

Tận mắt thấy súng ngắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 6
Nhiều tờ báo được xuất bản vào thời điểm từ năm 1945 trở đi cũng được giới thiệu tại triển lãm.