(PL)- Các tác phẩm của gần 2.000 tác giả âm nhạc đã chính thức ra mắt trên website http://www.musicmusic.vn.

Đây là trang web do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Công ty Cổ phần Truyền thông Biển Xanh phối hợp thực hiện.

Website này sẽ là nơi giới thiệu 100.000 tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Người yêu âm nhạc còn có thể tìm hiểu thông tin về tác giả, tác phẩm âm nhạc.

BẢO LÂM