Blogger phải chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả của các thông tin trên blog.

Ngày 18-12, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07 hướng dẫn hoạt động cung cấp thông tin trên blog. Thông tư này hướng dẫn Nghị định 97/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

“Hành lang” cho blogger

Thông tư này cũng đã tạo ra “hành lang” cụ thể cho người tham gia môi trường Internet có mở trang thông tin cá nhân, thông qua năm loại hành vi thuộc danh mục cấm. Cụ thể, năm hành vi bị cấm trong cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân gồm:

Một, lợi dụng blog để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97/2008 (về cấm lợi dụng Internet để thông tin xuyên tạc, làm lộ bí mật nhà nước, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, dâm ô, quảng cáo mua bán, tuyên truyền hàng cấm...).

Hai, tạo blog giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ba, truyền bá tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

Bốn, sử dụng thông tin hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31 và 38 Bộ luật Dân sự (về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; quyền bí mật đời tư của cá nhân: Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý - PV).

Năm, cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân mà vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, giao dịch thương mại điện tử và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên blog

Theo thông tư, blogger phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp trên blog: từ việc dẫn lại từ tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đến vấn đề sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ của những thông tin đưa trên blog. Việc chịu trách nhiệm của chủ blog không chỉ thể hiện ở việc phải tự bảo quản các thông tin cá nhân mà còn phải bảo quản mật khẩu, khóa mật mã. blogger không thể viện cớ bị đánh cắp mật khẩu để chối bỏ trách nhiệm khi đưa những thông tin thuộc danh mục cấm trong Nghị định 97/2008 lên trang cá nhân của mình.

Đồng thời, blogger hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với các thông tin trên trang cá nhân của mình. Việc cung cấp thông tin trên trang vi phạm quy định về quyền tác giả nói riêng và các quy định về sở hữu trí tuệ nói chung đều bị coi là hành vi trái pháp luật và bị cấm.

Nhà cung cấp dịch vụ cũng phải chịu trách nhiệm

Theo thông tư, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (gọi tắt là nhà cung cấp) cũng phải chịu trách nhiệm về “khách hàng” của mình.

Cụ thể, nhà cung cấp phải ban hành rõ quy chế hoạt động cung cấp thông tin trên trang blog cá nhân. Đồng thời, phải có biện pháp xử lý thích hợp đối với trang blog cá nhân vi phạm quy chế hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Nhà cung cấp cũng phải xây dựng cơ sở dữ liệu về trang cá nhân và cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu. nhà cung cấp phải ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm pháp luật và thông tin thuộc các trường hợp cấm nói trên. Mỗi năm hai lần, nhà cung cấp phải gửi báo cáo về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Vấn đề là trang cá nhân có đảm bảo các thông tin khai trong blog cá nhân có đúng sự thật không và làm thế nào để xử lý hoặc từ chối vĩnh viễn việc cung cấp dịch vụ đối với một khách hàng nếu không xác định được thông tin của chủ blog trên trang này là giả hay thật. Tuy nhiên, các vấn đề chế tài đối với hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các thông tin đưa ra trên trang cá nhân, cũng như việc chế tài trách nhiệm của blogger đến đâu nếu xâm phạm bí mật đời tư hoặc đưa hình ảnh không xin phép trên trang cá nhân... chưa được quy định cụ thể trong thông tư này.

Trang thông tin điện tử cá nhân (blog) là trang dùng để thể hiện những thông tin mang tính chất cá nhân phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc trao đổi, chia sẻ với một nhóm người hoặc cộng đồng rộng rãi sử dụng dịch vụ Internet. Trang này được đăng ký khởi tạo trên Internet.

- Khuyến khích phát triển và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân (blog) giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet để trao đổi, chia sẻ các thông tin phù hợp thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật, làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần gắn kết cộng đồng.

- Khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh trên các trang blog.

- Khuyến khích sử dụng blog trên các mạng xã hội trực tuyến đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

(Trích Thông tư 07/2008/TT-BTTTT)

THANH HẢI