‘Thực hành then’ được UNESCO ghi danh
(PL)- Ngày 13-12, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 đã thông qua Nghị quyết số 14.COM.b.42 ghi danh hồ sơ Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam (gọi tắt là “Thực hành then”) vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 41 hồ sơ của các quốc gia khác.

“Thực hành then” là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

‘Thực hành then’ được UNESCO ghi danh - ảnh 1
Đoàn Việt Nam tại kỳ họp thường niên lần thứ 14 của UNESCO. Ảnh: TG&VN

Theo Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, “Thực hành then” ở Việt Nam tạo thành một phần cơ bản trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, phản ánh mối quan hệ giữa con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ.

Nghi lễ then thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc này, từ phong tục đến nhạc cụ, múa và âm nhạc. Nhờ các chức năng văn hóa xã hội, then góp phần giáo dục đạo đức, lối sống nhân đạo, bảo vệ các phong tục và truyền thống văn hóa ở Việt Nam.

VIẾT THỊNH