Tỉnh nào ở Việt Nam có 4,3,2 thành phố?

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, có một tỉnh phía bắc có bốn thành phố trực thuộc, một tỉnh phía nam có 3 thành phố và 14 tỉnh có hai thành phố. 


TP.HCM: Cụm đường danh nhân Sài Gòn - Gia Định xưa, họ là ai?
TP.HCM: Cụm đường danh nhân Sài Gòn - Gia Định xưa, họ là ai?
(PLO)- Ngày 11-7, HĐND TP.HCM khóa IX thông qua nghị quyết đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu thành đường Lê Văn Duyệt. Việc này sẽ tạo thành cụm đường mang tên danh nhân thời Gia Định xưa như Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Võ Trường Toản, Bùi Hữu Nghĩa... giúp người dân dễ nhớ, dễ tìm.