(PL)- Bộ VH-TT&DL sẽ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức liên hoan ca múa nhạc ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Liên hoan diễn ra vào tháng 7-2011 tại tỉnh Quảng Trị.

BẢO LÂM