Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 1
Gậy cầu mưa, đây là dụng cụ cầu mưa của thổ dân da đỏ ở New Zealand.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 2
Xuất hiện trên mảnh đất Tây Nguyên cách đây trên 3.000 năm, đàn đá là một nhạc cụ cổ xưa, chiếm một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và là sợi dây kết nối giữa con người Tây Nguyên với thế giới tâm linh từ thời tiền sử.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 3
Bộ đàn đá độc đáo của người Pháp.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 4
Kèn thổi thần chết Aztec của người Maya (Mexico).

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 5
Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 6

Nhạc cụ bằng xương răng động vật.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 7
Nhiều nhạc cụ độc đáo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 8
Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 9

Những chiếc trống lắc tay và trống của người Nhật Bản.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 10
Chiếc khèn làm từ xương thú độc đáo.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 11
Chiếc chuông gió của người đồng bào Tây Nguyên.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 12
Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 13

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 14

Những nhạc cụ độc đáo của người đồng bào M’nông.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 15
Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 16

Nhạc cụ làm từ sừng trâu và một số loài động vật khác là thứ không thể thiếu trong cuộc sống đồng bào M’nông và Tây Nguyên.

Tới Đắk Nông ngắm kèn thổi thần chết Aztec của người Maya - ảnh 17
Nhân dịp khai trương nhà trưng bày đàn đá Đắk Nông, tại đây còn tái hiện lễ về nhà mới của người M’nông.