(PL)- Tại cuộc họp bàn về tiến độ đầu tư nâng cấp di tích cấp TP đình Hanh Phú (quận 12, TP.HCM) của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng ban, cho rằng đã có văn bản chỉ đạo về việc trùng tu đình Hanh Phú qua ba đời chủ tịch TP nhưng giờ này vẫn còn bàn thủ tục giấy tờ là quá chậm. “Chậm có lẽ do cách chúng ta phối hợp chưa chặt chẽ” - ông nói.

Năm 2008, UBND TP đã giao Trung tâm Bảo tồn di tích (Sở VH-TT TP.HCM) phối hợp quận 12 di dời đình để thực hiện dự án đê bờ hữu sông Sài Gòn, sau đó thì các bên liên quan đã thống nhất phục dựng nguyên trạng hạng mục di tích. Tuy nhiên, đến nay do nhiều lý do mà dự án trùng tu di tích cấp TP này chưa thực hiện được… Tại buổi họp trên, ông Nguyễn Văn Lâm kết luận hết năm 2016 tất cả hồ sơ thủ tục phải hoàn thành để đầu năm 2017 khởi công trùng tu. Kinh phí thực hiện khoảng 37 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2018.

QUỲNH TRANG