Trong số 12 nghệ nhân dân gian được trao tặng danh hiệu lần này, nghệ nhân trong lĩnh vực truyền dạy ca trù chiếm tới 6 người, còn lại là nghệ nhân đàn đáy, hò cửa đình, hát bài bông...

Tại đây, hội cũng trao tặng giải thưởng 54 công trình nghiên cứu, sưu tầm xuất sắc về tri thức dân gian, phong tục tập quán, hội làng, ẩm thực, nghề cổ truyền, công trình nghệ thuật biểu diễn và tạo hình... 

Theo V.Xuân (SGGP)