Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do bà Dominique de Miscault - Tổng Biên tập tạp chí Viễn cảnh Việt Nam sưu tầm, sáng tác và giới thiệu. Nội dung triển lãm gồm ba phần chính: Nguyễn Ái Quốc ở Paris (61 ảnh); Những dấu ấn Việt Nam-Hồ Chí Minh trên đất Pháp (67 ảnh) Tình hữu nghị Pháp-Việt (62 ảnh).

Đây là những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, có giá trị lớn về mặt tư liệu lịch sử minh chứng cho một giai đoạn hoạt động đầy sôi nổi, nhiệt huyết nhưng cũng đầy khó khăn và hiểm nguy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài. Những bức ảnh trưng bày tại triển lãm còn thể hiện tình cảm của bà Dominique de Miscault đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người Việt Nam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-6.

Sau khi triển lãm kết thúc, bà Dominique de Miscault muốn trao tặng bộ ảnh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế.

HÀ LINH