Trình UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để bộ trưởng Bộ VH-TT&DL thay mặt Chính phủ ký hồ sơ nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam trình cho tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31-3.

Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc gắn với đời sống người dân miền Trung. Theo Trung tâm Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, bên cạnh những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, hát bài chòi còn mang đậm tính nhân văn, tính giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người... thông qua những câu hô hát.

V.THỊNH