(PL)- Triển lãm với chủ đề “Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản tư liệu triều Nguyễn” ngày 26-8 đã chính thức khai mạc tại nhà Thái Học, Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu về ba di sản tư liệu triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, châu bản triều Nguyễn, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.

Trong đó, mộc bản triều Nguyễn được ban tổ chức tập trung giới thiệu những bản khắc gỗ dùng để in sách chữ Hán, chữ Nôm với nhiều loại hình khác nhau như sách lịch sử, địa chí, văn chương, đặc biệt là những trang về lịch sử triều Nguyễn cũng như lịch sử Việt Nam. Châu bản triều Nguyễn tập trung vào chủ đề giáo dục và khoa cử triều Nguyễn với nhiều vấn đề trong chính sách giáo dục, đào tạo, tuyển cử của triều Nguyễn trong đào tạo và sử dụng nhân tài.

Phần thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế tập trung giới thiệu những bài thơ bằng chữ Hán ở nhiều đề tài khác nhau, nổi bật hơn cả là tinh thần dân tộc qua việc khẳng định những truyền thống văn hiến tốt đẹp cũng như niềm tự hào về giang sơn, gấm vóc Việt Nam… Triển lãm kéo dài đến hết tháng 9-2017.

VIẾT THỊNH