"Đường Kách mệnh" là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương
Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú soạn thảo được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, tháng 10-1930.

Ấn phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930, cuốn “Đường Kách mệnh” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam là một trong những bản gốc in năm 1927, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012.

Ngoài ra, trưng bày chuyên đề sẽ có hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, qua đó  giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa lớn lao của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

Trong số đó có một số hiện vật quý như: Đôi lọ độc bình được đưa về Hải Phòng bằng đường biển trên một chiếc tàu Pháp năm 1932. Trong lọ đựng tài liệu, sách báo bí mật của Đảng, chuyển từ nước ngoài về. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng nhận và giao cho các cơ sở bí mật của Đảng; đồng hồ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dùng trong những năm 1928-1932; ống cắm bút, các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt đã dùng trong thời gian ở nhà cụ Nguyễn Duy Lại, xã Đại Đồng huyện Tiên Du, Bắc Ninh, những năm 1941-1943; bật lửa, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã dùng trong thời gian hoạt động ở vùng Hoàng Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, năm 1944.