Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, là điểm nhấn của quần thể kiến trúc cung đình Huế, được xây dựng năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng. Đến nay, Ngọ Môn đã qua nhiều lần tu sửa, quy mô nhất là 1923, vua Khải Định cho đại tu Ngọ môn và hạ giải toàn bộ lầu Ngũ Phụng để tu bổ.

Tổng thể kiến trúc Ngọ Môn gồm 2 phần chính, nền đài ở dưới và lầu Ngũ Phụng ở trên. Nền đài có 5 cửa, cửa giữa dành riêng cho vua đi; 2 cửa Tả, Hữu Giáp Môn dành cho các quan và 2 cửa Tả, Hữu Dịch Môn dành cho lính, voi và ngựa. Lầu Ngũ Phụng có 100 cột, trong đó có 48 cột thông suốt 2 tầng, sơn son thếp vàng và 9 mái che nối liền thành thể thống nhất với kiến trúc độc đáo.

Hiện tại, di tích Ngọ Môn xuống cấp nghiêm trọng nhiều hạng mục bị xô, tụt, đang được gia cố tạm thời. Trong thời gian thi công 33 tháng, dự án sẽ tu bổ, phục hồi phần móng, lan can, hệ thống cửa và vòm cửa của phần nền đài; tu bổ, phục hồi, lắp dựng hệ khung chính, hệ giàn mái, phục hồi mái lợp, các hoa văn trang trí và chống mối mọt cho toàn công trình lầu Ngũ Phụng.

 
Theo Công Bình (CAND)