Chương trình do nhóm Tôi xê dịch kết hợp với Lan Hương Luxury tổ chức.

Tại đây các nhà thiết kế, sưu tập sẽ giới thiệu về áo dài Việt Nam qua các thời kỳ như bộ y phục của nguyên phi Ỷ Lan - Bà chúa tằm tang (thời Lý), trang phục áo dài xưa qua nguyên mẫu tượng Ngọc Nữ (thời Trần) và Nam Phương hoàng hậu (thời Nguyễn), yếm đào thời Nguyễn Phúc Khoát. Các kiểu áo sơ khai nhất của áo dài cũng được giới thiệu như áo giao lãnh, áo tứ thân, áo ngũ thân; áo dài cách tân như áo dài Le Mur, áo dài Lê Phổ, áo dài Trần Lệ Xuân, áo dài những năm 1970-1980.

Người tham dự sẽ được giới thiệu ý nghĩa của dáng áo và các họa tiết hoa văn trên áo dài; cung cách ứng xử với áo dài...