Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở 259 làng, thôn, xóm… của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Loại hình dân ca này có nội dung phản ánh xã hội, lịch sử; thể hiện tình yêu cuộc sống, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa; triết lý trọng nghĩa trọng tình, mang đậm tính nhân văn của người Việt Nam. Các chuyên gia ước tính có khoảng 15 điệu ví, tám điệu dặm được gọi tên theo bối cảnh cuộc sống, lao động, nghề nghiệp như ví phường vải, ví đò đưa, dặm ru, dặm kể…

V.THỊNH