Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 22.000 m2 gồm 5 gian nhà tiền tế, 3 gian trung từ, 3 gian hậu cung, nhà tả vu, lầu thiên hương, nhà bia, nhà tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi. Ngoài ra, còn có các khu nhà khách, khuôn viên, tường rào, hệ thống sân vườn...

Đền thờ Mạc Đĩnh Chi không chỉ là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử và văn hóa tâm linh mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiếu học cho các thế hệ mai sau.

Theo tư liệu, Mạc Đĩnh Chi, tự là Tiết Phu (1272-1346), người làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là dòng dõi Mạc Hiển Tích (thời nhà Lý).

Năm 32 tuổi, ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304) - là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, làm quan dưới bốn đời vua triều Trần (Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiển Tông và Trần Dụ Tông), với các chức vụ như Hàn lâm Đại học sĩ, Nhập nội hành khiển, Hữu ty lang trung, Tả ty lang trung...

Ông là tổ bảy đời của Mạc Đăng Dung, vị vua sáng lập Vương triều Mạc (1527-1592). Ông đã hai lần đi sứ nhà Nguyên vào các năm 1308 và 1324. Với tài ngoại giao, ứng đối, văn thơ xứng bậc "đứng đầu quần Nho", ông được vua Nguyên phong là Trạng của hai nước (lưỡng quốc Trạng nguyên).

Theo TTXVN