Vở diễn từng đoạt huy chương bạc Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại Đồng Nai, thể hiện những trăn trở về việc giữ gìn bản sắc dân tộc, đời sống truyền thống của vùng đồng quê Nam Bộ trong quá trình hội nhập, phát triển.

Vở diễn nằm trong chương trình “Làn điệu phương Nam” của Trung tâm Tổ chức biểu diễn - điện ảnh TP.HCM (dự kiến diễn ra định kỳ vào ngày 4 hằng tháng), biểu diễn miễn phí, đưa các loại hình nghệ thuật dân tộc như cải lương, hát bội, múa dân gian, dân ca… đến với công chúng.

HÒA BÌNH