Tại buổi lễ, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình… đều ghi nhận Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là hai cây bút tiêu biểu của thơ ca VN thời kỳ chống Mỹ. Hai nhà thơ ra đi khi đang độ sung sức sáng tạo nghệ thuật. Sau 30 năm, những tác phẩm của đôi vợ chồng thi sĩ này vẫn khiến nhiều thế hệ yêu thơ xúc động sâu sắc.

Với những đóng góp của mình, hai nhà thơ đều được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Dịp này, Hội Nhà văn VN cũng xem xét, kiến nghị đặt tên Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh cho đường phố tại Hà Nội.