Từ 2016-2017, TP.HCM sẽ chấm dứt việc chạy trường

Từ 2016-2017, TP.HCM sẽ chấm dứt việc chạy trường

(PL)- Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có công văn kết luận và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn TP.