Vi phạm an toàn lao động, hầu tòa

Tòa còn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự của ông Shao Kao Yin (quốc tịch Trung Quốc, Tổng Giám đốc công ty).

Tháng 3-2008, Công ty Quảng Liên nhận em Ngô Quang Cường vào làm việc (không ký hợp đồng) dù biết em mới 17 tuổi. Ngày 20-6-2008, trong lúc làm việc công ty giao, giàn giáo đổ khiến em Cường bị ngã, chấn thương nặng. Dù đã được điều trị nhưng một năm sau thì em tử vong. Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân tai nạn là do các bị cáo không cử giám sát an toàn, không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, sử dụng thiết bị không an toàn, sử dụng lao động chưa thành niên…

ÁI MINH