Vi phạm bản quyền: Không định được giá vẫn có thể phạt

Trong đó bổ sung mức phạt tiền trong trường hợp không xác định được giá trị hàng vi phạm.

Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với các vi phạm về bản quyền được thực hiện dựa trên giá trị hàng vi phạm. Tuy nhiên, quy định hiện hành “quên” đề cập việc xử phạt trong trường hợp không xác định được giá trị hàng.

Theo dự thảo, hành vi bán tác phẩm, sao chép tác phẩm, phân phối bản ghi âm, ghi hình… mà không được phép sẽ bị phạt 10-90 triệu đồng. Mức phạt này tương ứng với mức phạt nếu xác định được giá trị hàng là 30-300 triệu đồng.

Tuy khung phạt dao động rất lớn nhưng dự thảo này không đề cập đến việc áp dụng mức phạt trong khung như thế nào.

Q.NHƯ