Vi phạm quy định về giá bị phạt đến 40 triệu đồng

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá tạm thời trong hiệp thương giá bị phạt 15 triệu đồng. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá quy định, khung giá, giá chuẩn do các cơ quan có thẩm quyền quy định sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nghị định 84 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá quy định như trên.

Ngoài ra, các hành vi không niêm yết giá; niêm yết giá không đúng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, thu tiền cao hơn giá niêm yết cũng bị phạt từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, phạt đến 10 triệu đồng nếu đó là hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi bán hàng thấp hơn giá sàn hoặc cao hơn giá tối đa đã được quy định. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-11.

Đ.LIÊN