Video: 6.000 binh sĩ Trung Quốc vào Hong Kong lúc rạng sáng

 Nguồn: People's Daily