Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 1 Nhà gỗ truyền thống tại Na Uy.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 2
  Một kiểu nhà gỗ hiện đại.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 3
  Nhà gỗ mái bằng.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 4
  Nhà gỗ truyền thống tại Santana, Brazil.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 5
  Nhà gỗ tại Stockholm, Thụy Điển.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 6
  Nhà trang trại truyền thống tại Na Uy.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 7
  Nhà trang trại truyền thống tại Na Uy.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 8
  Nhà gỗ tại Ba Lan.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 9
  Nhà gỗ tại Ba Lan.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 10
  Nhà gỗ tại Ba Lan.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 11
  Nhà sàn bằng gỗ đỏ tại Thái Lan.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 12
  Nhà gỗ sử dụng năng lượng mặt trời tại Mỹ.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 13
  Một kiểu nhà gỗ hiện đại.

Ấm áp với nhà gỗ - ảnh 14
  Một kiểu nhà gỗ đang được xây dựng tại Pháp.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo “Futura-Sciences”)