Cột phát sóng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh cao gần 100m cũng bị cơn bão quật đổ

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 1
Hình ảnh ban đầu tại Can Lộc

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 2
Mái tôn bay ra QL 1A đoạn Trường THPT Nguyễn Huệ ở Kỳ Anh

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 3

Khu du lịch biển Thiên Cầm Những cũng bị bão đánh tan hoang

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 4
Hệ thống điện lưới nghiêng đổ bên QL 1A đoạn xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh)

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 5
Nhiều nhà dân bị tốc mái ở TX Kỳ Anh

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 6
Cây đổ chắn đường đi ở Hương Khê

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 7
Khu du lịch biển Thiên Cầm Những cũng bị bão đánh tan hoang

Bão quật đổ cột phát sóng truyền hình cao gần 100 m  - ảnh 8Gió thổi ngã người đi xe máy ở TP Hà Tĩnh.

* Tít bài do báo Pháp Luật TP.HCM đặt