Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng
(PL0) – Đến chiều tối 27-3, công trình lấp sông Đồng Nai vẫn thi công hối hả. Phóng viên Pháp Luật TP. HCM ghi lại những hình ảnh xung quanh công trình này trước giờ dự án tạm ngưng. 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 1 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 2 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 3 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 4 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 5 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 6 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 7 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 8 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 9 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 10 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 11 

Cảnh lấp sông Đồng Nai trước giờ tạm ngưng - ảnh 12 

TRUNG THANH