Ngày 26/3, ông Nguyễn Lê Duy, ngụ Phường B'lao, thành phố Bảo Lộc câu được một con cá trê, dài hơn 1m, cân nặng hơn 10kg tại khúc sông gần nhà.

Ông Duy phải mất hơn 60 phút và phải nhảy xuống sông mới vớt được con cá này lên.

Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.

Con cá nặng 10kg.

Và dài hơn 1m.

Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.

Theo Lâm Quốc Hùng (VNE)