Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 1 

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 2

Đường lên tam cấp Đền Tưởng niệm

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 3

Nhà thơ Ngọc Khương

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 4

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 5

Các nhà văn, nhà thơ chụp ảnh lưu niệm

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 6

Công nhân chăm sóc vườn cây công viên mỗi ngày

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 7
 Các nhà văn, nhà thơ tranh thủ chụp lưu niệm

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 8

Hình ảnh lá trầu xanh hiện nay còn rất ít ở 18 thôn vườn trầu

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 9
 

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 10

Các nhà văn, nhà thơ đang nghe ông Tài  (áo trắng) kể chuyện xưa chuyện nay về gốc tích 18 thôn vườn trầu

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 11

Nhà thơ Chu Quang Mạnh Thắng

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 12

Lá trầu xanh đi vào văn chương, hội họa

Chùm ảnh Nhà văn viếng thăm Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng và 18 thôn vườn trầu (3) - ảnh 13

Tác giả "Dấu chân phía trước" nhà thơ Hồ Thi Ca