Lịch sử ghi nhận, lần đầu tiên ở Nam Kỳ, chính quyền cách mạng đã được thành lập ở một số tỉnh thành với thời gian khá lâu (như Mỹ Tho 49 ngày) và lá cờ đỏ sao vàng đã được treo ở nhiều nơi ngay sào huyệt của thực dân Pháp.

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 1

Đền Liệt sĩ Ngã Ba Giồng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn- niềm tự hào của người dân 18 thôn vườn trầu

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 2
 Lởi kêu gọi của Bác Hồ ngày 27-7-1948

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 3

Khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra vào đêm 22 rạng 23 tháng 11 năm 1940 ở 18/21 tỉnh thành ở Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo có qui mô lớn ở Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời và trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Đây là khởi nghĩa được đánh giá là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở Nam Kỳ từ sau khởi nghĩa Trương Định. 

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 4

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 5

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 6
Bài Văn bia của Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu 

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 7

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 8

Di tích Khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ được Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. 

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 9
Các nhà văn chăm chú xem sử liệu 

Chùm ảnh Văn bia tại Đền Tưởng niệm Ngã Ba Giồng (2) - ảnh 10
 Nhà văn Trần Xuân An chăm chỉ ghi chép sử liệu để viết bài