Clip: CĐV cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 1

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 2

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 3

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 4

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 5

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 6

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 7

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 8

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 9Các bạn sinh viên đang theo dõi trận bóng tại hội trường A trường ĐH Sư phạm KT TP.HCM

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 10

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 11

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 12

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 13

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 14

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 15

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 16

Hàng ngàn CĐV 'tiếp sức' cho đội tuyển U23-Việt Nam - ảnh 17