Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 1

Diễn ra đến ngày 4-8 với hàng loạt hoạt động tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Trong hình là Nghi lễ tôn vinh tổ nghiệp võ cổ truyền Việt Nam 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 2

Liên hoan là sự hội tụ lớn các giá trị văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua tinh hoa võ Việt, 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 3
 

 là nơi để các dòng, môn phái võ thuật cổ truyền trong nước, quốc tế gặp gỡ, giao lưu, học hỏi trên tinh thần thượng võ, 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 4

thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa các võ sinh cũng như võ phái, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Trong hình là Âm vang trống trận Tây Sơn 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 5

Hòa cùng trống trận Tây Sơn 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 6
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 7
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 8
Con gái Bình Định múa roi, đi quyền 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 9
Ca ngợi vẻ đẹp của đất võ trời văn 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 10
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 11
 

Võ cổ truyền Việt Nam ngày càng lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới.

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 12
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 13
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 14
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 15
Bừng sáng hào khí Tây Sơn 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 16
 

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Bừng sáng hào khí Tây Sơn - ảnh 17