Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc
(PLO) – Đường hoa Hàm Nghi sẽ chính thức khai mạc và mở cửa cho người dân vào xem đêm nay (16/2). Cho đến chiều tối hôm qua, hơn 95% khối lượng công việc đã hoàn thành, đường hoa Hàm Nghi gần như đã sẵn sàng “đón” một mùa xuân an lành, hạnh phúc cùng người dân TP. HCM.

 

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 1

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 2

Mặc dù phải đến đêm nay (28/2), đường hoa mới khai mạc mở cửa cho người dân vào xem nhưng nhiều người dân cũng tranh thủ  dừng lại ở 2 bên đường hoặc đứng trước cổng để... ngắm trước.

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 3

Ngay trước cổng đường hoa là hình ảnh gia đình , biểu tượng của năm Ất Mùi 2015.Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 4

Bên Trong, các công nhân vẫn miệt mài làm việc để hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 5

Cái chậu cây này vẫn đang "chờ" được đặt đúng vị trí.

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 6

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 7

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 8

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 9

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 10

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 11

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 12

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 13

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 14

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 15 Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 16Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 17

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 18

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 19

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 20

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 21

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 22

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 23 

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 24

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 25

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 26

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 27

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 28

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 29

Một số hình ảnh ở đường hoa Hàm Nghi

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 30

Ngắm đường hoa Hàm Nghi trước giờ khai mạc - ảnh 31

Khu vực đường sách cũng gần như đã hoàn tất.

PHẠM QUANG