Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 1

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 2
Nhiều ki-ốt tại Cửa Hội vẫn bị đổ sập. Ảnh: H.HUY

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 3

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 4

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 5
Các nhà hàng, ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò bị gió thổi bay mái tôn. Ảnh: H.HUY

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 6
Triều cường dâng cao, đường bị ngập.

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 7
Triều cường dâng cao, đường ngập trong biển nước. Nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 8

Thị xã Cửa Lò tan hoang sau bão số 10 - ảnh 9
Người dân ở thị xã Cửa Lò di tản lên trường học trốn bão đã bắt đầu trở về nhà sau khi bão tan.