Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới
(PLO)- 25 tấm ảnh cưới đẹp nhất thế giới được Junebug Wedding's bình chọn.

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 1

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 2

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 3

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 4

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 5

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 6

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 7

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 8

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 9

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 10

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 11

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 12

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 13

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 14

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 15

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 16

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 17

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 18

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 19

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 20

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 21

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 22

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 23

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 24

Top 25 ảnh cưới đẹp nhất thế giới - ảnh 25

T.Q (Theo Boredpanda)