10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật thế giới năm 2016

Đồ họa: Theo TTXVN Nguồn: Theo TTXVN
Có 10 sự kiện thuộc các lĩnh vực khảo cổ, vật lý, thiên văn, y học được bình chọn là sự kiện khoa học công nghệ nổi bật nhất năm 2016.