6 dự án cải thiện môi trường sống cho người dân Hà Nội - ảnh 1