8 mốc thời gian thí sinh lưu ý sau khi có điểm thi THPT 2018

Bắt đầu từ 9 giờ ngày 11-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.