Bộ Tài chính đang đề xuất tăng những loại thuế nào?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO) -  Bộ Tài chính đã đưa ra một loạt phương án sửa đổi 5 luật thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên.