Bố trí của hải quân Mỹ trên toàn thế giới

Đồ họa: Theo Việt Chung (VnExpress)
Tàu hải quân Mỹ ở khắp các đại dương đang phải dừng mọi hoạt động sau hai vụ va chạm giữa tàu khu trục và tàu hàng.