Cách bảo mật tài khoản ngân hàng để tránh bị mất tiền

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Gần đây một số kẻ gian đã đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng của người dùng nhằm rút tiền trong tài khoản của người dùng, dưới đây là một số cách bảo mật tài khoản ngân hàng để tránh bị mất tiền.