Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tác giả: Theo Phượng Nguyễn - Thắng Quang - Văn Chương (Zing.vn)
Cùng quê Nghệ An, ông Phan Đình Trạc hiện là trưởng Ban Nội chính Trung ương, còn ông Nguyễn Xuân Thắng là giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ Bảy, ngày 7/10/2017 - 09:32


ĐỌC THÊM