CSGT được đặc quyền hành xử thế nào khi bị tấn công?

Đồ họa: Theo Tiến Thành - Bá Đô (VnExpress)
CSGT được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ, nổ súng để phòng vệ, bắt giữ người chống đối.