Diện mạo buýt đường sông ở TP.HCM

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO) - Tháng 6-2017, TP.HCM sẽ có tuyến buýt đầu tiên trên sông Sài Gòn. Giá vé dự kiến là 15.000 đồng.