Đổi mã vùng điện thoại cố định cả nước từ 11-2-2017

Đồ họa: QUANG DUY - LƯƠNG TỪ Nguồn: QUANG DUY - LƯƠNG TỪ
(PLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 2036/QĐ-BTTTT về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, theo đó, việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2-2017 đến tháng 7-2018.