Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm

Đồ họa: Theo Hiền Đức - Quang Anh (Zing.vn)
Bảy năm làm lãnh đạo OceanBank, Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp năm lần. Tuy nhiên, cũng chính cựu chủ tịch HĐQT đã khiến ngân hàng này sụp đổ.