Gánh nặng ung thư đe dọa nhân loại

Đồ họa: Theo BS: NGUYỄN CHẤN HÙNG - ĐỒ HỌA: TIẾN THÀNH (VNEXPRESS) Nguồn: Theo BS: NGUYỄN CHẤN HÙNG - ĐỒ HỌA: TIẾN THÀNH (VNEXPRESS)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính trong 20 năm tới số người bị ung thư tăng 57% lên 21,7 triệu, cướp đi 13 triệu sinh mạng.