Hơn 1 triệu tỷ đồng cho 37 công trình, dự án giao thông

Đồ họa: TTXVN
Toàn ngành giao thông hiện có 37 công trình, dự án trọng điểm thuộc các ngành đường bộ; đường sắt; hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.